Проектиране / Инвеститорски контрол

Андриан Стоянов Консулов

Образование

1977 – 1982 г. -

Висш институт за архитектура и строителство (сега Университет за строителство, архитектура и градоустройство) – гр. София

специалност “Промишлено и гражданско строителство – Конструкции на сгради и съоръжения”

1971 – 1975 г. -

Строителен техникум “Пеньо Пенев” – гр. Добрич

специалност “Строителство и архитектура”.

Професионални кваификации

Пълна проектантска правоспособност към КИИП – гр. Варна. От 1982год и от създаването на КИИП

Правоспособност за упражняване на технически контрол по част СК на инвестиционните проекти

Вещо лице за изготвяне СТЕ към Административен Съд – гр. Варна и Районен Съд – гр. Варна.

От 2009г. – под № 118 в Списъка на вещи лица към Окръжен Съд – гр. Варна.

Професионален опит

В периода 20.11.2009 до 11.10.2010год. е Ръководител отдел ПТО в "БОРД" ООД и "БОРД" ЕООД - гр. Варна, където отговаря за жилищни сгради в к.к. „Чайка”, кв. „Аспарухово” и в гр. Варна

От  16.02.2009 до 24.04.2009 год. - Проектант по част Стр. Конструкции и авт. надзор на строежи във фирма „РИКОМ” АД – гр. Варна

В периода от 16.10.2006 до 07.11.2008 год. изпълнява длъжността "Ръководител група инвеститорски контрол" за МОЛ – Варна, Спортен комплекс Варна – кв. „Бриз – Юг” в „Компания за мениджърски проекти” ООД – гр. Варна.

От 10.01.2006 до 31.08.2006 - Координатор по строителството - част СК /Строителни конструкции/ във фирма “Заводски строежи “Марица Изток” – АД – гр. Стара Загора. Основни обекти на фирмата са “Хотелски комплекс “ИБЕРОСТАР – ЛУНА БЕЙ – РИЗОРТ” – гр. Бяла”.

В периода 01.01.2005 до 31.12.2005 е проектант в “Черноморска газова компания” – ЕООД – гр. Варна, чиито инвестиционни проекти са свързани с газоразпределителните мрежи в различни региони на България – Плевен, Шумен, Варненска област, Търговище

От 10.07.2000 до 03.09.2004 е Строителен консултант по проектирането и изпълнението на нова административна сграда с жилищна част и по проучването на обекти от инвестиционната програма на “КОСМОС ШИПИНГ” – АД – гр. Варна.

В периода 01.03.1998 до 28.02.1999 изпълнява длъжността "Инвеститорски контрол – супервайзер" към “ЮКОС – ПЕТРОЛЕУМ – България” – АД – гр.Варна (сега “НАФТЕКС ПЕТРОЛЕУМ – България”)