Новини

9 март 2024

Напомняме на всички притежатели на ваучери за гориво "ШЕЛ", че срокът им за използване изтича в края на месец Март 2024 / We remind all holders of "SHEL" fuel vouchers that their term of use expires at the end of March 2024