Team

Главен Мениджър и собственик на компанията

Димитър Киров

 

Експерт "Маркетинг и транспорт"

Боряна Златева

 

 

Експерт маркетолог

д.и. Тодор Дянков

 

Експерт "Финанси"

Виктор Атанасов

 

Експерт "Застраховане"

Мариян Маринов