Дейности

Дейността на "Киров Капитал Консулт ЕООД" е концентрирана в няколко основни области:

1. КОНСУЛТИНГ

Предлагането на професионална и експертна помощ и подкрепа при разработването на различни бизнес проекти е една от основните области на активност на фирмата. Екипът от млади професионалисти може да бъде полезен , както при единични консултации, така и в цялостно разработване на бизнес-планове с фокус върху няколко основни сфери :

- Управление в туризма

- Маркетинг

- Финанси и кредити

- Застраховане

- Други

БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ