УПРАВЛЕНИЕ


Екипът от млади професионалисти може да Ви бъде полезен , както при единични консултации, така и в цялостно разработване на бизнес проекти и тяхното управление с фокус върху няколко основни сфери :


- Управление на предприятия, основно заети в туризма, хотелиерството и организирането на събития:

 • търговска политика,
 • договори,
 • преговори с партньори,
 • разширяване на кръга от партньорства,
 • разработване на нови емитивни туристически пазари,
 • подобряване на позиционирането на продукта,
 • оперативно управление на обекти и др.

Маркетинг

 • Разработването на маркетингова политика и концепция,
 • пазарни и маркетингови анализи,
 • потребителски анкети,
 • проучвания,
 • профил на купувача,
 • анализ на пазарни сегменти,
 • управление на съдържание в социалните мрежи и интернет пространството

- Управление на активи и инвестиционни имоти / проекти