Бизнес планове

КОНСУЛТИНГ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Предлагане на професионална и експертна помощ при разработването на

различни бизнес проекти.

Екипът от млади професионалисти може да бъде полезен , както при единични консултации,

така и в цялостно разработване на бизнес-планове с фокус върху няколко основни сфери :

 

 

- Управление на малки предприятия

- Маркетинг

- Застраховане

- Други