Застраховане

Мариян Маринов

Експерт "Застраховане"

През 1998г. завършва Икономически Университет – Варна – Бакалавърска степен, специалност “Икономическа информатика”. Завършва магистратура по икономика през 2000 г. в същия университет.  По време на следването си работи като сътрудник в банка „Биохим”,  – клон Варна (по – късно HVB Bank), а след дипломирането си през 1998, продължава професионалното си развитие в компанията.

От 2003 г. работи в сферата на животозастраховането към един от националните и европейски лидери в областта – брокера „Евролайф” България, дъщерна фирма на швейцарски консултански концерн.

През 2004 г., след напускането на HVB Bank, сключва договори за консултантско и банково посредничество с почти всички банки в България на национално ниво. Паралелно с това продължава да е консултант в „Евролайф” България, като с това успешно съчетание на компетентни финансови консултации отговаря до голяма степен на  финансовите потребности на клиентите си.

През април 2008 г. получава лиценз, даващ правото да предлага пълния набор застрахователни и банкови услуги на световния лидер „Алианц”. Контактите на най – високо ниво, които е изградил с  професионализма и компетентността си, позволяват да намира благоприятно решение, удовлетворяващо клиентите.

Основни професионални области:

1.  Банкиране (едро и дребно) : кандидатстване за кредит и съдействие при подготвяне на необходимите документи; разработване на примерни погасителни планове; намиране на най-подходящи депозити и други инвестиционни продукти, предлагани от банките.

2. Общо застраховане : автомобилно, жилищно, застраховки при пътувания, застраховки професионална отговорност, индустриално и селскостопанско застраховане, застраховки в областта на туризма и др.

3. Животозастраховане : спестовни и рискови застраховки злополука, рентни и детски застраховки, медицински застраховки.

4. Пенсионно осигуряване и инвестиции в подходящи финансови компании (фондове или отделни дружества).