Управител

Главен Мениджър и собственик на компанията

Димитър Киров

Образование:

Висше - "Международен туризъм" - степен "Магистър" (Икономически Университет - гр. Варна). В момента е в процес на защита на дисертационен труд.

Втора специалност - "Международни икономически отношения" - степен "Бакалавър" (ИУ - гр. Варна)

Специализации - Университет "Лудвиг Максимилиан" - Мюнхен, 2004 г.

Професионален опит:

От 1995 г. е в туристическия бранш като последователно израства през звената в сферата на туристическите услуги (от администратор, през фронт-офис мениджър, тренинг-мениджър, регионален мениджър "Резервации" за северна България в един от водещите чуждестранни туроператори в България).

От 2004 г. се занимава с професионален експертен консултинг по различни бизнес проекти - съставяне на бизнес планове, свързани със стартирането и управлението на хотелиерски и туроператорски бизнес; управление на проекти; организиране на мероприятия; маркетингови анализи и проучвания и пр.

В допълнение ...:

Встрани от чистото бизнес представяне мога да добавя, че детските години, прекарани в Мароко, са допринесли за издигането на толерантността към различните като част от ценностната  ми система.