Финанси

Виктор Атанасов

Експерт "Финанси"

През 1998г завършва с отличен успех Математическа Гимназия - Варна. Образованието си продължава в Икономически Университет – Варна - Бакалавърска степен, специалност “Финанси”, модул "Банково дело"  и Магистърска степен със специалност “Финанси”.  По време на обучението си работи като сътрудник към Министество на Транспорта - регионален офис Варна. Провежда

специализации към “Ситибанк България”, “Адвент Интернешънъл Лондон” и Фондация “Буров” София. Провел е и стажове в Централата на “Deutsche Bank” във Франкфурт (Майн) и Централата на “Business Bank of Nevada” в Лас Вегас, Невада.

Професионалния си стаж започва в “Обединена Българска Банка” ЦУ София като анализатор “Финансов Риск “на микро-кредитни сделки.

След това продължава своето развитие в “Интерлийз” ЕАД -гр. София и “Пиреос Банк” ЦУ - София, където работи като кредитен риск-анализатор и специалист “Проблемни кредити на фирми”. В последствие работи в СЖ “Експресбанк” ЦУ Варна като специалист “Събиране на просрочени вземания от фирми”.

Има успешно завършено първо ниво на CFA.

Основни професионални области:

1. Кандидатстване за кредит и/или лизинг - преговори с финансовите институции/ лизинги за най-подходящ вариант на финансиране и съдействие при подготвяне на необходимите документи; разработване на примерни погасителни планове.

2. Финансов анализ на баланси и отчети - анализ на финансови коефициенти и необходимите изводи и тенденции.

3. Прогнозиране и анализиране на парични потоци; планиране и бюджетиране.

4. Мениджмънт на проблемни експозиции - преговори с банки при просрочени банкови кредити; обучение на служители за събиране на просрочени задължения; създаване на правила и процедури за събиране на просрочени вземания; преговори с проблемни длъжници.

5. Съдействие при изкупуване на активи при публична продажба на намалени цени.

6. Намиране на най-подходящи банкови депозити.

7. Оценка на цени на акции на БФБ.