СЪБИТИЯ 2021

>>>>> АПРИЛ 2021 <<<<<

09-12.04.2021

ЕКСПЕРТНА СРЕЩА МУКОВИСЦИДОЗА 

статус:  ОТЛОЖЕНО за м.Октомври 2021

.

Експертната среща по муковисцидоза се отлага за м.Октомври 2021. Допълнителна информация ще бъде публикувана на по-късен етап.