Втори експ. борд към Конференция МОРЕ 2013. 15-18.08.2013