СТИПЕНДИИ

  • o-COLLEGE-facebook

Времето, в което живеем и в което израстват нашите деца и децата на наши познати и o-COLLEGE-facebookнепознати е белязано от противоречия, стрес и несигурност. Ценностите, които семейството е призвано да възпитава у младите наследници на обществото остават на заден план, пристиснати от материалите затруднения и "спешните" ежедневни ангажименти. Образователната система от години е поле за експерименти и предлага съмнително качество. Към всичко това като прибавим и финансовите затруднения, които често се оказват непреодолима бариера за интелигентни и изпълнени с желание за наука и реализация деца, картината на безпътица става напълно завършена...

Ето защо нашият малък екип взе решение да изготви програма за финансово стимулиране на деца, които показват високи резултати в учението, но изпитват финансови затруднения, които им пречат да продължат образованието си.

Към настоящия момент се изготвят критерии, според които децата ще могат да кандидатстват.

Подробна информация ще се публикува, когато критериите и стандартите за оценка бъдат окончателно утвърдени.

No Comments Yet.

Leave a comment