W 4 O BULGARIA and ROSE Project

  • Logo
  • o-COLLEGE-facebook

В края на 2019 г. решихме да подкрепим едно много благородно начинание в сферата на борбата с онкологичните заболявания у нас. Това е инициативата "Жените в Онкологията", която прерасна в сдружение със същото наименование, както и техния проект ROSE.

Основна цел на сдружението е да работи в подкрепа на жените, професионално ангажирани в сферата на онкологията и свързаните с нея дейности, както и да подпомага повишаването на тяхната компетентност и експертност. Към амбициозните цели се числят и разработването на кампании за подобряване информираността, достъпа и качеството на лечение на пациентите с онкологични болести в България, както и подобряването на информираността относно професионалната реализация в сферата на онкологията в страната. Това са невралгични въпроси, стоящи от години.

Основен фокус  момента е проектът ROSE. Това е софтуерна платформа, създадена предимно за пациенти с рак на гърдата, които след регистрация ще имат достъп до личния си пациентски профил, където ще могат да следят възстановяването си от лечения, физическа активност, хранителни навици и медицински резултати. Платформата разполага с голяма база данни с информация, която може лесно да се персонализира според състоянието на пациента.

No Comments Yet.

Leave a comment