Екип

Главен Мениджър и собственик на компанията

 

Димитър Киров


Мениджър "Събития"

Боряна Златева

 


 

Експерт маркетолог

д.и. Тодор Дянков

 


Експерт "Финанси"

Виктор Атанасов

 


Експерт "Застраховане"

Мариян Маринов