Екип

Главен Мениджър и собственик на компанията

 

Димитър Киров

Мениджър "Събития"

Боряна Златева

 

 

Експерт маркетолог

д.и. Тодор Дянков

 

Експерт "Финанси"

Виктор Атанасов

 

Експерт "Застраховане"

Мариян Маринов