Екип

Главен Мениджър и собственик на компанията

Димитър Киров


Експерт "Маркетинг и транспорт"

Боряна Златева

 

 

Експерт маркетолог

д.и. Тодор Дянков

 

Експерт "Финанси"

Виктор Атанасов


Експерт "Проектант / Техн.контрол по СК на инвестиционни проекти"

Инж. Андриан Консулов


Експерт "Застраховане"

Мариян Маринов